Dva kilometra severno od Bleda na južnem, prisojnem pobočju Homa, leži Zasip. Vas leži na morenah, ki jih je za seboj pustil Bohinjski ledenik. V zgodovinskih listinah je prvič omenjena že leta 1075, medtem ko je bila tu že leta 1296 ustanovljena fara. Nad vasjo se dviga hrib Hom, ki se lahko pohvali s še lepšim razgledom. France Prešeren, največji slovenski pesnik, je Zasip zaradi čudovitega razgleda nad regijo poimenoval “oltar Gorenjske“.

Na Homu stoji cerkvica sv. Katarine, ki predstavlja eno najbolj značilnih podob kraja. Slikovita cerkev s skodlasto streho zvonika, srednjeveško ladjo in prezbiterijem iz zgodnjega 17. stoletja se omenja že leta 1500. Freske nad portalom sv. Janeza Evangelista, sv. Nikolaja in sv. Katarine Aleksandrijske spadajo v še bolj oddaljeno zgodovino, v čas potujočih furlanskih slikarjev, okrog leta 1400. V vasi se poleg cerkve sv. Katarine nahajata še cerkev sv. Janeza Krstnika in cerkev Svete Trojice.

Kategorije: Znamenitosti